enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

Bygg Smart
forside_1.jpg

Nybygg, Rehabilitering og Planarbeid

Effektiv drift
forside_2.jpg

Eksisterande bygg

Lønnsamt miljø
forside_3.jpg

Sertifisering og Miljøtenester

Aktuelt
Marit Stokke ny enøk-rådgjevar hjå oss
Marit Stokke ny enøk-rådgjevar hjå oss
Marit er utdanna sivilingeniør i energi og miljø ved NTNU. Studiet gir ei god innføring i elkraft, termodynamikk, strøyming og litt til. Med interesse for ei berekraftig framtid er ho klar for sin fyrste «skikkelege» jobb.   Ho tok til i stillinga i november 2016 og har kontorstad i Hovdebygda
08.05.17 14:35
Nytilsett rådgjevar
Nytilsett rådgjevar
Kurt Leon Breiteig er tilsett som seniorrådgjevar hjå oss.Kurt Leon har jobba i entreprenørbransjen i over 20 år. Er utdanna innan elektro, har stor erfaring innan ventilasjon, varme og kjøling. Har også røynsle som prosjektleiar innan tverrfaglege installasjonar som omfattar elektro, rør, ventilasjon og byggtekniske fag. Han vil ha kontorstad i Ålesund Kurt Leon er ein ihuga golfspelar på fritida
17.10.16 08:25
Noregs første EL-Lastebil til ASKO Norge
Enøk-senteret gratulerer ASKO Norge med Noregs første EL-Lastebil.Enøk-senteret var med i søknadsprosessen mot Enova, og er glade for å kunne være delaktig i eit slikt viktig steg i det Grønne Skiftet. Dette er 1 av 3 lastebilar ASKO har fått støtte til frå Enova. Les meir om saka her: http://www.tu.no/artikler/askos-nye-lastebil-har-to-tonn-batterier-mellom-akslingene/351502
16.09.16 10:39
Nordplan blir ny eigar av Enøk-senteret
Nordplan blir ny eigar av Enøk-senteret
8. september 2016 Nordplan tek over som eigar av Enøk-senteret. – Ei god løysing som gagnar både medarbeidarane og kundane, og gir oss god moglegheit til vidare vekst, seier dagleg leiar i Enøk-senteret, Paul Rune Ingebrigtsen. Enøk-senteret driv i dag rådgjeving innan effektiv energibruk, energileiing, energimerking og miljøfyrtårn. Hovudkontoret er i Ørsta med avdelingskontor i Ålesund. Omsetninga i 2015 var på kr 11,8 mill. kr. Styrkar satsinga på energi og miljø Nordplan ønskjer gjennom overtakinga å styrke seg ytterlegare innanfor energi- og miljøområdet, og overtakinga av Enøk-senteret inngår såleis som eit viktig verkemiddel for å nå strategiske mål som Nordplan arbeider mot. - Både fagleg og forretningsmessig er energisektoren eit interessant område å arbeide innanfor. Skal Noreg nå dei ambisiøse klimamåla som er fastsett må det gjerast mange tiltak innanfor energiområdet, og dette vil vi vere med på. Byggjebransjen vil møte eit stadig auka fokus på energibruk i framtida, med tilsvarande krav til dei som skal planleggje og prosjektere nybygg og rehabilitering av eksisterande bygningsmasse, seier Arne Steinsvik, dagleg leiar i Nordplan. Reindyrkar kjerneverksemda Enøk-senteret har dei siste åra vore heileigd dotterselskap i Tussakonsernet. Konsernsjef i Tussa, Elling Dybdal, opplyser at bakgrunnen for salet er ulikskap i satsingsområde og vidare reindyrking av kjerneverksemda til konsernet. Tussa har i dag satsingsområda sine tett knytt til utbygging av infrastruktur for elektrisitet og kommunikasjon. Dette er kraftproduksjon – og distribusjon, utbygging av breiband og entreprenørtenester for å byggje, drifte og vedlikehalde denne infrastrukturen inn i kundane sine bygningar. - Nordplan vil kunne utvikle Enøk-senteret betre enn det Tussa er i stand til. Samstundes får Tussa konsentrere sitt fokus på sine hovudsatsingsområde, seier Dybdal. Sterkare fotfeste på søre Sunnmøre Enøk-senteret si plassering i Ørsta er også viktig for Nordplan med tanke på å få eit sterkare fotfeste på søre Sunnmøre for tradisjonelle tenester. Nordplan har i dag om lag 50 tilsette som arbeider innanfor arkitektur, konstruksjon, prosjektadministrasjon, takst, plan og landskap, samferdsel og VA. Hovudkontoret er på Nordfjordeid og avdelingskontor i Ålesund, Førde og Vågå. Nordplan er frå før hovudeigar i Fjordvarme AS på Nordfjordeid. Etter oppkjøpet av Enøk-senteret vil selskapet ha 10 til 12 energirådgjevarar tilgjengelege. Enøk-senteret har i dag 6 tilsette, og kundegrunnlaget er over heile Noreg. Viktige kundar er industribedrifter, Ulstein verft, Amfi-kjeda med 79 kjøpesenter, Sibelco Norge, Asko lager Norge, Marine Harvest, offentleg sektor, Brunvoll og Tenden Transport. Meir informasjon: Paul Rune Ingebrigtsen, dagleg leiar Enøk-senteret, tlf. 982 59 013
Arne Steinsvik, dagleg leier Nordplan, tlf. 917 02 150
Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa, tlf. 918 52 540
08.09.16 15:03
Millioninnsparingar med energileiing
Enøk-senteret har over fleire år vore ambassadør for Enova-programmet «Innføring i energileiing i transport, industri og anlegg». Møre og Romsdal er det fylket som har hatt flest prosjekt innanfor programmet i Noreg. Med relativt enkle tiltak er det mogleg for industribedrifter å spare millionar.Støtteprogrammet «Innføring i Energileiing» hos Enova har vore ein sentral del av arbeidet for Enøk-senteret dei siste åra. I samarbeid med Thomas Haug frå DNV GL (Det Norske Veritas), har Enøk-senteret hatt fleire nettverkssamlingar, der dei kursar bedrifter i standarden ISO 50001. - Vi har god erfaring med kursing av bedrifter i slike nettverk. Å samle bedrifter frå forskjellige bransjar gir betre grunnlag for idemyldring og skapar ein god dynamikk for kursdeltakarane, seier dagleg leiar på Enøk-senteret, Paul Rune Ingebrigtsen.
Suksesshistorie frå Sibelco Åheim Ei av bedriftene som har hatt stor nytte av energileiingsprogrammet er Sibelco Åheim. Bedrifta produserer olivin, som har ein særs energikrevjande produksjonsprosess. I samarbeid med Enøk-senteret har selskapet kartlagt energiforbruket, og slik gjort ei rekkje forbetringar i produksjonsprosessen. Resultatet er redusert energibruk og kutt i kostnadene.
24.08.16 13:22