enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

(Solcelleanlegg ved ASKO VEST AS. Foto: Enøk-senteret AS)
(Solcelleanlegg ved ASKO VEST AS. Foto: Enøk-senteret AS)

Gratulerer ASKO VEST AS

Sola skin, også når det regnar

Vi i Enøk-senteret er glade for å kunne jobbe saman med ein så framtidsretta kunde som ASKO. Gratulerer til ASKO VEST AS med nytt solcelleanlegg, og eit viktig steg mot målet om å bli klimanøytral innan 2020.

 

https://www.nrk.no/hordaland/dagligvaregigant-satser-pa-solkraft-_-i-regnbyen-bergen-1.13720524 

Marit Stokke ny enøk-rådgjevar hjå oss

en_k-17387.jpg

Marit er utdanna sivilingeniør i energi og miljø ved NTNU. Studiet gir ei god innføring i elkraft, termodynamikk, strøyming og litt til. Med interesse for ei berekraftig framtid er ho klar for sin fyrste «skikkelege» jobb.  

Ho tok til i stillinga i november 2016 og har kontorstad i Hovdebygda

Nytilsett rådgjevar

en_k-18.jpg

Kurt Leon Breiteig er tilsett som seniorrådgjevar hjå oss.

Kurt Leon har jobba i entreprenørbransjen i over 20 år. Er utdanna innan elektro, har stor erfaring innan ventilasjon, varme og kjøling. Har også røynsle som prosjektleiar innan tverrfaglege installasjonar som omfattar elektro, rør, ventilasjon og byggtekniske fag.

Han vil ha kontorstad i Ålesund

Kurt Leon er ein ihuga golfspelar på fritida

Nordplan blir ny eigar av Enøk-senteret

steinsvik_ingebrigtsen_dybdal.jpg

8. september 2016

Nordplan tek over som eigar av Enøk-senteret. Ei god løysing som gagnar både medarbeidarane og kundane, og gir oss god moglegheit til vidare vekst, seier dagleg leiar i Enøk-senteret, Paul Rune Ingebrigtsen.

Enøk-senteret driv i dag rådgjeving innan effektiv energibruk, energileiing, energimerking og miljøfyrtårn. Hovudkontoret er i Ørsta med avdelingskontor i Ålesund. Omsetninga i 2015 var på kr 11,8 mill. kr.

Styrkar satsinga på energi og miljø

Nordplan ønskjer gjennom overtakinga å styrke seg ytterlegare innanfor energi- og miljøområdet, og overtakinga av Enøk-senteret inngår såleis som eit viktig verkemiddel for å nå strategiske mål som Nordplan arbeider mot.

- Både fagleg og forretningsmessig er energisektoren eit interessant område å arbeide innanfor. Skal Noreg nå dei ambisiøse klimamåla som er fastsett må det gjerast mange tiltak innanfor energiområdet, og dette vil vi vere med på. Byggjebransjen vil møte eit stadig auka fokus på energibruk i framtida, med tilsvarande krav til dei som skal planleggje og prosjektere nybygg og rehabilitering av eksisterande bygningsmasse, seier Arne Steinsvik, dagleg leiar i Nordplan.

Reindyrkar kjerneverksemda

Enøk-senteret har dei siste åra vore heileigd dotterselskap i Tussakonsernet. Konsernsjef i Tussa, Elling Dybdal, opplyser at bakgrunnen for salet er ulikskap i satsingsområde og vidare reindyrking av kjerneverksemda til konsernet. Tussa har i dag satsingsområda sine tett knytt til utbygging av infrastruktur for elektrisitet og kommunikasjon. Dette er kraftproduksjon og distribusjon, utbygging av breiband og entreprenørtenester for å byggje, drifte og vedlikehalde denne infrastrukturen inn i kundane sine bygningar.

- Nordplan vil kunne utvikle Enøk-senteret betre enn det Tussa er i stand til. Samstundes får Tussa konsentrere sitt fokus på sine hovudsatsingsområde, seier Dybdal.

Sterkare fotfeste på søre Sunnmøre

Enøk-senteret si plassering i Ørsta er også viktig for Nordplan med tanke på å få eit sterkare fotfeste på søre Sunnmøre for tradisjonelle tenester. Nordplan har i dag om lag 50 tilsette som arbeider innanfor arkitektur, konstruksjon, prosjektadministrasjon, takst, plan og landskap, samferdsel og VA. Hovudkontoret er på Nordfjordeid og avdelingskontor i Ålesund, Førde og Vågå. Nordplan er frå før hovudeigar i Fjordvarme AS på Nordfjordeid. Etter oppkjøpet av Enøk-senteret vil selskapet ha 10 til 12 energirådgjevarar tilgjengelege.

Enøk-senteret har i dag 6 tilsette, og kundegrunnlaget er over heile Noreg. Viktige kundar er industribedrifter, Ulstein verft, Amfi-kjeda med 79 kjøpesenter, Sibelco Norge, Asko lager Norge, Marine Harvest, offentleg sektor, Brunvoll og Tenden Transport.

Meir informasjon:

Paul Rune Ingebrigtsen, dagleg leiar Enøk-senteret, tlf. 982 59 013
Arne Steinsvik, dagleg leier Nordplan, tlf. 917 02 150
Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa, tlf. 918 52 540

1234...8Neste