enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

Enøk-senteret opnar avdelingskontor på Vågå

en_k-7637.jpg

Tanken bak satsinga er å kunne nå kundar i Gudbrandsdalen og innlandet betre.Tom Stadeløkken er Enøk-senteret sin mann på Vågå, og kontoret er samlokalisert med Nordplan på næringshagen på Ysteriet. Stadeløkken startar i stillinga 01.januar 2018. Han vil den første tida vere til stades på Ørsta-kontoret.

Stadeløkken kjem fra ei stilling i Gudbrandsdal el-installasjon på Vinstra, og var i mange år dagleg leiar av Proel i Vågå, vi gleder oss til å kunne nytte hans kompetanse innan energirettleiing og rådgjeving.