enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

Vil du jobbe med energieffektivisering?

Enøk-senteret AS er eit rådgjevingsfirma med solid tverrfagleg kompetanse innan effektiv og miljøfokusert energibruk.

Vi er engasjert i landsdekkande prosjekt med kundar hos ei rekkje private og offentlege verksemder som gir store miljø og energigevinstar. Vi har hovudkontor i Ørsta og avdelingskontor i Ålesund.

Vi har auka oppdragsmengde og med sterkare energi og klimafokus gir det behov for meir arbeidskraft i tida framover. Vi har ledig stillingar som:

Senior Enøk-rådgjevar / Enøk-rådgjevar

Viktige arbeidsoppgåver vil vere

- Prosjektleiing og rådgjeving
- Tiltaksanalyse med gjennomføringsbistand
- Energileiing
- Opplæring/kursing
- Driftsstøtte og energikontroll/overvaking

Sjå https://www.tussa.no/jobb-og-karriere for full utlysing og elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 5. juni 2016

Prosjekt på Sibelco Åheim framheves av Enova

Enøk-senteret startet arbeidet på Sibelco Åheim i 2013. Siden oppstarten har vi levert enøk-analyse, vært prosjektleder for innføring av energiledelse og gjennomført et forprosjekt for varmegjenvinning fra filtervifter. Vi står nå som totalleverandør av varmegjenvinningsprosjektet, som vil føre til betydelige besparelser for Sibelco Åheim. Enova framhever jobben som er gjort ved bedriften.

«Sibelco på Åheim er et stjerneeksempel på hvordan gode prosjekter kan vokse ut av en systematisk kartlegging av energibruken, sier seniorrådgiver Ståle Kvernrød i Enova.»

Se nyhetsartikkel her: Energiledelse ga store besparelser    

Anlegget ved Sibelco Åheim
Anlegget ved Sibelco Åheim
Stor Energiledelse kontrakt for Enøk-senteret

Enøk-senteret skal levere energiledelse og enøk-rådgjeving til Asko sine 13 lager i Noreg.
- Ei viktig kontrakt for oss, seier dagleg leiar Paul Rune Ingebrigtsen.

Asko, Noregs største grossist innanfor daglegvarer, har sett seg ambisiøse klimamål. Gjennom samarbeidet med Enøk-senteret tek dei eit nytt steg mot målet om å verte klimanøytrale innan 2020.


Den treårige avtalen omfattar energiledelse og bistand til gjennomføring av tiltak.
- Dette er ei av dei største avtalane Enøk-senteret har inngått, og vi er svært glade for samarbeidet med Asko, seier Ingebrigtsen.


Energiledelseprogrammet går ut på å standardisere system og prosessar i bedrifter og slik redusere energibruken, utslepp av klimagassar og andre miljøpåverknader. Styring og drift av tekniske anlegg, som til dømes kjøling og ventilasjon, står sentralt i dette arbeidet. Det same gjer kurs og opplæring av leiing og medarbeidarar.


Kontrakta inneber også generell enøk-rådgjeving, mellom anna innanfor transport. Enøk-senteret var med som rådgjevar då Asko, som dei første i Noreg, fekk støtte frå Enova til å kjøpe tre el-lastebilar. -- Å jobbe saman med ein aktør med så klare miljøambisjonar, er både kjekt og spennande, seier prosjektledar Rune Slenes.


- Vi ser at det er ein aukande fokus på energieffektivisering i samfunnet, og avtalen med Asko styrker posisjonen vi har fått i marknaden. Vi har dei siste åra knytt til oss viktige kundar både lokalt og nasjonalt, noko som sikrar oss gode prosjekt også i åra framover, seier Ingebrigtsen.

 

Vi gratulerer AMFi Alta

Vi gratulerer AMFI Alta, Ove Thomassen & hans menn som  blei kåra til Årets driftsteam på kjøpesenterkonferansen i Bergen 15.10.2015

 

Les meir om kåringa her

Vik Ørsta har redusert straumforbruket sitt med 10 % på fire år.

Reduksjonen i straumforbruket har skjedd i ei periode der produksjonen ved bedrifta har vore stabil. 

Har nådd målet
- Målet vårt då vi starta prosjektet i samarbeid med Tussa og Enøk-senteret var å redusere forbruket med 10 % frå 2010 til 2014. Det målet har vi nådd.
Vi har redusert tal kilowattimar pr. produsert kilo frå 0,88 til 0,77. Til no i 2015 har produksjonen vore høg, men straumforbruket ligg på 0,70 kWh/kg, opplyser Åge Brudevoll, bedriftselektrikar i Vik Ørsta.


Meir energioppfølging
Vik Ørsta har fått tett oppfølging gjennom energileiing og enøk-analysar. Bedrifta har fått støtte frå Enova til programmet Innføring av energileiing i industri og anlegg, og har gjennomført ei rekkje enøk-tiltak.
- Vi har sett på mellom anna driftstider, ventilasjon og varme, nye styringar i produksjonsanlegg, temperaturnivå og nye portar. Framleis har vi fokus på energioppfølging og har fleire tiltak vi ikkje har gjennomført. Dei vil vi jobbe med å gjennomføre framover. Samstundes er det viktig å vise dei tilsette at tiltaka har noko føre seg, og skape engasjement blant dei, seier Brudevoll.

https://www.tussa.no/prod_images/doc_2617_17.jpg?v=145445 

Foto: Åge Brudevoll og Henning Melle i Vik Ørsta presenterte bedrifta og enøk-satsinga under Tussa si energikonferanse torsdag 10.09.2015

Forhånd.123456...9Neste