enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

raadgjeving.jpg
Rådgjeving

ENERGIOMBOD
Byggherres representant mot prosjekterande og utførende

I eit stort byggeprosjekt er det gjerne fleire aktørar som innanfor kvart sitt område har ansvar for innstallasjonar som vil påverke den framtidige energibruken i bygget, Ofte er det dårleg kommunikasjon mellom faga. Eit energiombod vil kunne sjå dei planlagde tiltaka saman med byggherre i ein heilskap, med fokus på energi/effektbruk i levetida. Ein vil då bistå alle fasar av bygginga med fokus frå "vogge til grav".

Faser ein vil kunne bidra med:

  • Skisseprosjekt
  • Leveringsbeskriving
  • Annbudsvurdering
  • Prosjektering
  • Gjennomføring
  • Ferdigstilling/overlevering
  • Driftsfase