enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

Finansiering

finans2.jpg

ENOVA SF
Vurdering av aktuelle tiltak opp mot rett Enova program, der vi tilrettelegger søknad og rapportering.

Byggprogram
Industriprogram
Varmeprogram
Passivhusprogram