enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

AKTIV EOS
Oversikt over energibruken er nøkkelen til alt Enøk arbeid

Ved å nytte web-basert energioppfølgingsystem, vil ein til ei kvar tid ha oversikt over forbruket. På ein enkel og effektiv måte kan ein halde organisasjonen orientert, og halde fokuset på energiøkonomisering oppe. 

Ved å tinge Aktiv EOS frå Enøk-senteret, vil ein få tilgang til energioppfølgingssystem (EOS) og få oppfølging kvartalsvis frå ein Enøk-rådgjevar.