enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

SD-BISTAND
Sentral Driftskontroll krever god optimalisering og god styring. 

Gjennom SD-bistand oppnår byggherre effektiv utnyttelse av sitt anlegg. 

Sentral driftskontroll anlegg gir god kontroll, men dei krev aktiv bruk.
Dessverre ser vi ofte at potensialet ikkje vert tatt ut, grunna manglande tid eller kompetanse.
Vi gir direkte driftstøtte. Godt samspel med driftspersonell gir rasjonell drift og kompetanseheving.

Vi hjelper driftsansvarleg gjennom telefonstøtte og fjernstyring.
Ofte har driftsansvarleg spørsmål eller idear som finn ei løysing.
Andre gangar kan vi sjå endringar i forbruket, og deretter finne feilkjelda i samråd med driftsansvarleg.