enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

struktur.jpg
Struktur og kunnskap

ENERGILEIING
Heilskapleg styring for optimal energibruk i organisasjon og nettverk

ENERGIMERKING
Dokumentasjon av bygget sin energistatus

ENERGIVURDERING
Energikartlegging og analyse for å identifisere lønnsame tiltak. Vurdering av ulike varemkjelder

KURS/ OPPLÆRING
Opplæring av driftspersonell for optimal drifting av bygg og anlegg