enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

sertifisering.jpg
Sertifisering

BREEAM
Vi kan under vårt energiombud program tilby rådgiverbistand til byggherrer som ønsker å oppføre bygg etter BREEAM standarden

Enøk-senteret har rådgivarar med særskilt kompetanse i å støtte prosjektutvikling og -gjennomføring på en smart og effektiv måte. Det er viktig å jobbe i rett tid, med gode tverrfaglige prosesser der det er nyttig, og ikkje minst jobbe smart og dokumentert. På den måte bygges kvalitet med lav kostand