Energiovervåking

Full kontroll på energibruken

Oversikt over energibruken er nøkkelen til alt arbeid innan energiøkonomisering

Ved å nytte web-basert energioppfølgingsystem, vil ein til ei kvar tid ha oversikt over forbruket. På ein enkel og effektiv måte kan ein halde organisasjonen orientert, og halde fokuset på energiøkonomisering oppe. 

Energiovervåking Enøk-senteret