Energirådgjeving

eit steg mot redusert energibruk

Enøk-senteret har over 30-års erfaring med å hjelpe verksemder til reduserte energikostnader og betre klimafotavtrykk. Vi er involvert i mange ulike prosjekt på både næringsbygg, i industri og i transportsektoren. Saman med kunden kartlegg vi energiforbruket og identifiserer lønsame energieffektiviseringstiltak. Vi hjelper også til med å vurdere ulike fornybare energikjelder og gjer varmeanleggsvurderingar som viser årskostnadene for ulike alternativar.

Eksemplar på tjeneste vi tilbyr er:

  • Energikartlegging og analyse av sparepotensialer
  • Identifisere energieffektiviseringstiltak
  • Spillvarmeutnyttelse
  • Energieffektiv drift av tekniske anlegg
  • Energiberegning av bygningar
  • Energirådgjeving tidligfase byggeprosjektar
  • Energieffektivisering i industri og transport
  • Varmeanlegg og distribusjonssystem
  • Vurdering av fornybare energikjelder
  • Inneklimatiltak