Green Innovation Network

Grøn satsing

Berekraftig fokus er viktig inn i framtida. Enøk-senteret hjelper dagleg kundar til å oppnå og levere gode energi- og miljøtiltak som reduserer klimafotavtrykket. Av alle FN`s berekraftsmål er kanskje det siste eit av dei viktigaste - Samarbeid. Vi har derfor saman med fem andre selskap etablert bedriftsnettverk Green Innovation Network/GIN. Saman har vi ei tverrfagleg kompetanse som gjer oss i stand til å omsette berekraft til konkrete handlingar i bedrifter med ambisjonar om å gjere ein forskjell.