Sivilingeniør/ingeniør - VVS

Enøk-senteret AS er eit rådgjevingsfirma med solid tverrfagleg kompetanse innan effektiv energibruk. Vi er engasjerte i mange typar prosjekt innan bygg – industri – transport og marine næringar i landet.

Enøk-senteret er ein del av Nordplan konsernet. Samla er vi over 70 dyktige tilsette. Vi er i vekst og har behov for fleire flinke folk.

Vi har lang og brei erfaring innan energi- og berekraft-tenester. Vi ønsker i den forbindelse å styrke vår stab med ein ny framoverlent og initiativrik medarbeidar,  for å ta ein posisjon i ein veldig relevant marknad.

VVS – Sivilingeniør/ingeniør

VVS er sentralt i dei fleste næringar vi jobbar med. Vi treng difor ein medarbeidar med solid erfaring innan faget og som ønskjer å bidra i eit tverrfagleg og triveleg fagmiljø. 

Du kan sjå fram til ein spanande arbeidsplass med varierte oppgåver og du får stor påverknad på utvikling av VVS-tenester, prosessar og prosjekt.

Er det deg vi ser etter?

Arbeidsoppgåver:

 • Prosjektering av VVS anlegg 
 • Energirådgiving 
 • Berekning og dimensjonering av VVS-tekniske anlegg 
 • Utarbeiding av tilbodsgrunnlag for VVS-tekniske fag
 • Teknisk byggjeleiing
 • Bidra til faglege utvikling i bedrifta

Andre nyttige kvalifikasjonar eller kompetanse du kanskje har med deg:

 • Du deler Enøk-senteret sitt mål om å levere berekraftige løysingar. 
 • Du har erfaring frå VVS prosjektering, kalkylar og tekniske beskrivingar.
 • Du har erfaring med 3D -modellering og BIM, gjerne med Revit som prosjekteringsverktøy
 • Du har erfaring med relevant programvare for dimensjonering
 • Du er sjølvstendig, initiativrik, kreativ og løysingsorientert. 

Vi tilbyr:

 • Variert og ein fagleg utfordrande kvardag
 • Gode lønns- og arbeidsforhold
 • Godt arbeidsmiljø
 • Flexitid 

Arbeidsoppgåvene vil i stor grad bli tilpassa kompetanse, interesse og erfaring.

Vi er samlokalisert med Norplan og Arbeidsstad for stillinga er fortrinnsvis i Ålesund eller Ørsta. Nordfjordeid, Førde eller Vågå kan også vere aktuelle. 

Nysgjerrig på Enøk-senteret? Besøk vår heimeside her.

Søk på stillinga her.