VVS- og Energi/miljø-rådgjevarar

Enøk-senteret AS er eit rådgjevingsfirma med solid tverrfagleg kompetanse innan effektiv og miljøfokusert energibruk. Vi er engasjert i mange typer prosjekt innan bygg – industri – transport og marine næringar rundt i landet. Vi er 7 tilsette som samla dekker dei tekniske faga. 

Som ein del av Nordplan konsernet, samarbeider vi tett med over 50 dyktige tilsette. Enøk-senteret AS er samlokalisert med Nordplan i Ørsta, Ålesund, Nordfjordeid og Vågå. Felles for alle kontorlokasjonane er trivelege kollegaer, faglig interessante arbeidsmiljø, og nærleik til fantastiske kultur- og friluftsopplevingar. Klikk HER for meir inspirasjon. 

Vi har lang og brei erfaring innan energi- og berekraft-tenester. Vi ønsker i den forbindelse styrke vår stab med fleire tilsette for å dekke aukande etterspørsel innan desse tenestene.

VVS- og Energi/miljø-rådgjevarar:

Vårt ønske er å få inn kompetanse innan VVS, Energi/miljø, Kjøl/frys, Elektro/Automasjon som ønskjer jobbe saman med vårt tverrfaglege team.

Er Du denne framoverlente og initiativrike personen, kan vi glede deg med ein varierande og spanande arbeidsplass. Variasjonen i arbeidsoppgåver er stor – og du får stor påverknad på både utvikling tenestar, prosessar og prosjekt.

Du er fagleg sterk, sjølvgåande og ansvarleg. Du arbeider godt og effektivt på eiga hand, men set pris på å ta del i og bidra i eit tverrfagleg og triveleg fagmiljø – og deler Enøk-senteret sitt mål om å kunne levere berekraftige løysingar for våre kundar.

Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere:

 • Rådgivar innan Energi/miljø, VVS, Kjøl/frys, Elektro/Automasjon
 • Prosjektleiing og rådgjeving på bygge- og industriprosjekt
 • Analyser bygg, industri og transport
 • LCA - LCC berekning
 • EPD og Miljøregnskap
 • Energimerking
 • EOS - Energioppfølging

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning med Bachelor eller Master innan Energi/miljø, VVS, Kjøl/frys, Elektro/Automasjon 
 • Relevant arbeidserfaring 
 • Gode kommunikasjon- og relasjonsevner
 • Evne til å jobbe i team og på eiga hand
 • Sjølvstendig og strukturert

Vi kan tilby:

 • Utfordrande tverrfaglege arbeidsoppgåver med spanande kundar
 • Utvikle eigne prosjekt og kundeportefølje
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Friheit under ansvar – fleksibel arbeidstid
 • Tiltreding etter nærmare avtale

Arbeidsstad for stillinga er i Ørsta, Ålesund, Nordfjordeid eller Vågå.

Fleire opplysningar om stillinga får du hjå dagleg leiar Paul Rune Ingebrigtsen på tlf. 98 25 90 13 eller e-post: paulrune@enok-senteret.no

Bemanningsbyrå treng ikkje ta kontakt.

Søknadsfrist er 7. april 2021.

Søknad og CV sender du til paulrune@enok-senteret.no 

Nysgjerrig på Enøk-senteret? https://www.enok-senteret.no/