Miljøfyrtårn

Miljøsertifisering

Noregs mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å vere Miljøfyrtårn inneber systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. 

Verksemder oppfyller krav og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 
Miljøfyrtårn har tilpassa krav for ulike bransjar og passar for små, mellomstore og større organisasjonar som i hovudsak opererer innlands.