Om Enøk-senteret

Nordplan

Enøk-senteret har fusjonert med Nordplan den 01.01.2023

Enøk-senteret AS

Enøk-senteret AS er eit privat rådgjevingsfirma med hovudkontor i Ørsta, eit avdelingskontor i Ålesund og avdeling Gudbrandsdal lokalisert på Vågå.

*** Enøk-Senteret har fusjonert med Nordplan, følg link til ny side ***

Selskapet har 7 tilsette, som samla representerer ein solid kompetanse. 

Vi arbeider over heile landet og er involvert med tiltak i ei rekkje bedrifter, konserngrupper, kommuner og offentlege verksemder. Vi samarbeider samstundes med ulike aktørar i bransjen.

Selskapet har bakgrunn i Enøk-sentra som vart etablert i fylka på 1990 tallet, men der endra rammer gjorde at mange seinare forsvann.
Enøk-senteret i Ørsta tok imidlertid omstillinga, for i dag å yte tenester med tydeleg inntening for våre kundar. Selskapet er eigd av Nordplan, og vår søsterbedrift Fjordvarme.

Nordplan AS

Fjordvarme