ASKO – Fokus på miljø

Prosjekteigar: Asko, Marius Aarset, Teknisk-sjef Konsern
Oppdrag: Enøk-senteret har hatt ansvar for kursing og innføring av energiledelse, energioppfølging, oppfølging gjennomføring tiltak, prosjektleder i Enova søknadsarbeid/rapportering og generell ENØK-berekning og rådgiving
Fagområde: Har jobba kontinuerleg med tverrfagleg rådgjeving. Fag vi har jobba med er mellom anna organisasjonsutvikling, ventilasjon, varme, kjøl og frys, lysanlegg, solcelle og byggautomasjon/SD-anlegg.
Stad: Heile Noreg
Areal: Ca 500 000 m².
År: 2015 - til i dag
Fornybar energi: > 8 GWh Solenergi

RELATERTE PROSJEKTER