Olympic – Your Partner in Blue Energy

Olympic ønskjer å vere i førarsetet når det gjeld utvikling og innføring av miljøvennleg teknologi. Olympic Energy vart eit resultat av dette. I tillegg til eit optimalisert skrog, kan skipet operere på både LNG og dieselolje. Ved bruk av LNG vert NOx-utsleppa redusert med cirka 85% og, CO2 med cirka 20-30%.  

I 2016 valgte Olympic å ta eit steg vidare ved å sjå på atferd og bevisstgjering om bord i 2 av skipa sine. Olympic Energy og Olympic Zeus, vart plukka ut for å innføre energileiing. I takt med visjonen sin, tek dei ytterlegare steg i 2019, og innfører energileiing og EOS på resterande fartøy i flåten.
Enøk-senteret har vore rådgivar i denne prosessen. Då med kursing og analyse om bord i skipa, og bistand ved val av EOS system.

Stad: Fosnavåg